Proszę o podanie adresu e-mail indywidualnego, na który będą wysyłane komunikaty
Wpisz adres e-mail, na który dodatkowo mają być wysyłane powiadomienia o statusie rejestracji
Format: +48517540245
Jeśli dotyczy

Dane płatnika

Dane odbiorcy


Rezerwacja noclegu

W przypadku braku dostępności poniższych pokoi prosimy o kontakt z Organizatorem: krakow@sitkrp.org.pl

Informujemy, że osoba/osoby wskazane przez Pana/Panią do pokoju muszą również zarejestrować swój udział w konferencji NOVDROG, w terminie wskazanym przez Organizatorów w Komunikacie nr 1. W przypadku braku rejestracji takiej osoby/takich osób zostanie Pan/Pani przydzielona do pokoju z losowo wybranym uczestnikiem/wybranymi uczestnikami.


Zgłoszenie dotyczy uczestnictwa 18-19 kwietnia 2024 r. - WARIANT I - jeśli chcesz wziąć udział również w dniu 17 kwietnia zaznacz opcję poniżej (Wariant II)

W przypadku wniesienia opłaty do 29 lutego 2024 r. przysługuje rabat 100,00 zł netto. Uwaga rabaty nie sumują się.

Kwota brutto 0